25
1

Narażeni na rozwój choroby

Gałęzią medycyny, która koncentruje się na dystrybucji i determinantach chorób w populacji ludzkiej jest epidemiologia. Epidemiolodzy chcą zbadać wzorce choroby w populacji, a następnie spróbować dowiedzieć się, dlaczego niektóre grupy lub osoby bardziej są narażone na rozwój choroby podczas gdy inne nie. To ważne zarówno dla lekarza jak i ogólnego stanu zdrowia społeczeństwa. Gdy czynniki ryzyka zostają ustalone lekarz może bardziej interweniować i skutecznie pomagać pacjentom. Metody epidemiologiczne mogą być używane do badań ostrych chorób i infekcji przenoszonych przez żywność. Pierwsi pacjenci, którzy manifestują lub pojawiają się z ogniskiem choroby są znani jako przypadki wskaźnikowe. Nagły i wielki wzrost występowania choroby w populacji jest zwany epidemią, podczas gdy pandemia odnosi się do szybko rozwijającego się wybuchu choroby, która dotyka szeregu rozproszonych geograficznie populacji, wpływając na ich zdrowie. Aby sprawdzić, czy choroba należy do którejś z tych kategorii, epidemiolodzy patrzą na osoby, miejsca i czas.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Show Comments

No Responses Yet

Leave a Reply