20

laserowa korekcja wzroku chorzów

Dla wszystkich, którzy nie chcą lub nie mogą nosić okularów, medycyna znalazła nowe rozwiązanie, czyli chirurgia refrakcyjna. Okazuje się tym samym, że niezbędna okazuje się laserowa korekcja wzroku chorzów. Jest to nowy kierunek w mikrochirurgii okulistycznej mający na celu zredukować lub całkowicie usunąć wady wzroku. Najbardziej skutecznymi i bezpiecznymi metodami korekcji są zabiegi z zastosowaniem lasera excimerowego. Z najczęściej stosowanych metod przy zastosowaniu lasera excimerowego jest metoda LASIK. Przy tej metodzie zastosowanie lasera excimerowego służy do zmiany krzywizny rogówki tak aby mogła ona właściwie ogniskować obraz na siatkówce. Po znieczuleniu miejscowym oka, za pomocą urządzenia zwanym mikrokeratomem wykonuje się precyzyjne, poziome niepełne nacięcie rogówki tak aby utworzyć płatek. Płatek delikatnie zostaje odchylony na bok aby odsłonić głębszą warstwę rogówki. Po odchyleniu płatka, sterowana przez chirurga wiązka lasera, działa na odsłonięte głębsze warstwy rogówki.

Znalazłeś się tutaj dzięki poniższej frazie kluczowej:

Show Comments

No Responses Yet

Leave a Reply